Μίνι οικιακοί υπολογιστές που μπορούν να λειτουργήσουν ως Home office PC ή Home entertainment systems.