Μια κάμερα πρωτοκόλλου Διαδικτύου, ή μια κάμερα IP, είναι ένας τύπος ψηφιακής βιντεοκάμερας που λαμβάνει δεδομένα ελέγχου και στέλνει δεδομένα εικόνας μέσω ενός δικτύου IP