Ο χρόνος παράδοσης στο χώρο σας για το συγκεκριμένο προϊόν είναι από πέντε (5) έως οκτώ (8) εργάσιμες. Το 70% του χρόνου εξαρτάτε κυρίως από τους προμηθευτές μας (εξωτερικό) και τις καθυστερήσεις των μεταφορικών εταιρειών.

Τέλος περιεχομένου

No more pages to load