Πληρωμές

Οι πληρωμές στο κύκλωμα είναι πάρα πολύ απλές.

Υπάρχουν 2 τρόποι:

Με κατάθεση στην τράπεζα ή μέσω Web banking.

Πληρωμή μέσω Paypal.

Ότι και αν επιλέξετε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και εύκολη.

Μετά την πληρωμή με έναν από τους 2 τρόπους τα προϊόντα θα σας αποσταλούν άμεσα μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή σας. Η επιβεβαίωση των πληρωμών σας γίνεται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις. 

Το Κύκλωμα δεν υποστηρίζει αντικαταβολές.

Για την ασφάλεια των πληρωμών σας το Κύκλωμα τρέχει πάνω σε SSL πιστοποιητικό ώστε όλες οι συναλλαγές σας να είναι ασφαλείς.

Σας ευχαριστούμε.

Κλείσιμο
×